Majornas Grafiska - Ditt tryckeri i Göteborg, digitaltryck, offset, storformat, skyltar, reklam

Det är människorna som gör jobbet – inte maskinerna.

Majornas Grafiska erbjuder en komplett tryckeritjänst från prepress till efterbehandling – för smarta företag som vill ha sin kommunikation på ett ställe. Vi trycker dina produktblad, broschyrer och kundtidningar. Vi adresserar och kuverterar och tar hand om distributionen. Vår strävan är att hitta nya lösningar som underlättar din vardag.

För oss är det viktigt att du känner förtroende och trygghet, därför följer en och samma kontaktperson dig genom hela uppdraget. Våra medarbetare är kunniga och erfarna yrkesmänniskor med kunden i fokus, vår övertygelse är att just vårt engagemang gör att våra kunder kommer tillbaka.

Produktionen förbereds i prepress med kontroller och tryckförberedande moment. Redan här sätts kvalitétsnivån på slutprodukten och vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkringar i alla led.

Vi ser det som vår självklara uppgift att ligga i framkant inom arkoffset, digitaltryck och storformat. Hos oss får du dessutom professionella råd om papper, tryckteknik och kunskap om hur du blir kostnadseffektiv genom dina trycksaker.

Vi utlovar snabb service, hög kvalité och stort engagemang i dig som vår kund.

Läs mer om vad vi gör →